Imamah Imam Ali A.S

"Wahai Rasul,
sampaikanlah apa yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhanmu. Dan jika kamu tidak kerjakan, bererti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya" (Surah al-Maidah 5:67).

"Sesungguhnya Jibril telah turun kepadaku sebanyak tiga kali memerintahkanku supaya menyampaikan perintah Tuhanku; supaya aku terus melaksanakannya. Aku pun mengisytiharkannya kepada semu peringkat; sama ada yang berkulit putih dan yang berkulit hitam bahawa sesungguhnya `Ali bin Abi Talib a.s adalah saudaraku, wasiku, khalifahku dan imam selepasku di mana kedudukannya di sisiku samalah kedudukan Harun di sisi Musa
selain dari kenabian kerana tiada nabi selepasku (Al-Bukhari, Sahih, Cairo 1348 H, III, hlm. 54 dalam "Kitab al-Maghazi" bab peperangan Tabuk; Muslim, Sahih, Cairo 1311 H, II ,hlm. 236 dan 237 dalam bab "Fadl al-Sahabah", bab Fadl `Ali A.S.; Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, I, hlm. 98, 118 dan 119; Ibn Hajr al-`Asqalani, al-Isabah, II, hlm. 507.)

Wahai manusia adakah kalian mengetahui sesungguhnya Allah adalah maulaku, aku maula mukminin dan aku adalah lebih aula daripada diri mereka sendiri?

Mereka menjawab: Ya! wahai Rasulullah. Dia bersabda: Berdirilah wahai `Ali, maka aku (`Ali)pun berdiri. Kemudian beliau bersabda: Siapa yang menjadikan aku maulanya, maka `Ali adalah maulanya. Wahai Tuhanku! Hormatilah orang yang mewalikannya dan tentanglah orang yang bermusuhan dengannya."

- Teks di atas merupakan sebahagian teks khutbah Rasulullah saw di Ghadir Khum.

Selepas Rasulullah saw mengumumkan pelantikan Ali sebagai maula, maka turunlah ayat penyempurnaan iaitu Surah Al-Maidah ayat 3:

Pada hari ini Aku telah menyempurnakan untuk kalian agama kalian, telah mencukupkan atas kalian nikmat-Ku, dan telah meredhai Islam menjadi agama bagi kalian.

- Ayat di atas merupakan ayat terakhir dalam Al-Quran

8 comments:

Anonymous August 17, 2010 at 10:39 AM  

Salam.

Kenapa Saidina Ali tidak menggunakan hadis Ghadir Khum sebagai dalil pelantikannya selepas kewafatan Rasulullah SAW? Bukankah khutbah itu didengari oleh ribuan orang Islam, mustahil tidak ada seorang pun memahami maksud hadis Ghadir Khum (pelantikan Saidina Ali)? Dan dalam kalangan sahabat Nabi pula, semuanya adalah orang yang beriman dan lagi tinggi ketaqwaannya, adalah mustahil mereka bersifat zalim terhadap Saidina Ali (dengan menafikan haknya)? Kesimpulannya, hadis ghadir khum tidak difahami sebagai pelantikan Ali sebagai khalifah oleh Sahabat, tetapi lebih difahami sebagai penolong (dalam hal berkaitan hukum hakam Islam). Wallahualam.

Nik August 18, 2010 at 1:52 AM  

Salam..

1) Hanya ASWJ sahaja yang memandang semua sahabat itu adil dan baik tanpa terkecuali sedangkan tidak ada jaminan bahawa semua sahabat itu adil dan baik.

2) Bukankah ada hadis yang mengatakan bahawa umat akan memperdayakan ALi sepeninggalan Rasulullah..

"O ALi, the ummah (people) will deceive you after my death" - Mustadrak Al Hakim

3) Sememangnya sebelum pelantikan ini, Ali memang sudah menjadi penolong. Adalah tidak logik apabila Rasulullah bersusah payah nak memanggil ribuan umat hanya semata-mata untuk mengumumkan bahawa Ali hanyalah penolong. Hujah ini tertolak.

4) Teringat status FB seorang kawan katanya::

"The Prophet would always appoint a leader, when he would send a delegation,an army, or leave Madinah, he would appoint a leader amongst them. But you think he forgot about his own departure?"

Semestinya ALi adalah khalifah yang haq.

Wallahualam

Nik August 18, 2010 at 2:10 AM  

Siapa kata Imam Ali tidak menuntut jawatannya?

1) 1. Zaid Ibn Arqam menceritakan : Bahwasanya suatu hari Ali menantang kejujuran orang-orang (bermunasyadah) dan berkata : “Wahai orang-orang! Aku bermunasyadah atas nama Allah, jika ada di antara kalian yang mendengar sabda Nabi saw, ‘Barangsiapa yang aku adalah maulanya, maka Ali adalah maulanya. Ya Allah, berpihaklah kepada orang yang berpihak kepadanya dan musuhilah orang yang memusuhinya’, maka hendaknya bangun memberikan kesaksian!” Maka bangunlah dua belas Sahabat Nabi Ahli Badar, yang mengikuti perang Badar, memberikan kesaksian dan membenarkan apa yang dikatakan Ali. Bahwa memang benar Nabi pernah mengatakan itu. Aku, kata Zaid, adalah salah seorang di antara orang-orang yang tidak mau bersaksi akan kebenaran hadits itu, maka butalah mataku (Hadits riwayat Ahmad ibn Hanbal).

Pengakuan langsung Zaid Ibn Arqam ini dapat Anda lihat juga pada : 1) al-Haitsami dalam Majma’ al-Zawaid, 2) al-Maghazili dalam al-Manaqib, 3) al-Tabrani dalam al-Kabir, 4) al-Tabari dalam Zakhair al-Uqba, al-Hafiz Muhammad Ibn Abdullah dalam al-Fawaid, dan lain-lain.

p/S: dan banyak lagi sumber2 lain.. Imam Ali tidak menuntut jawatannya kerana tidak mahu berlakunya perpecahan antara umat ketika itu

Anonymous August 19, 2010 at 12:33 AM  

(1) Seperti dinyatakan sebelum ini, keadilan sahabat adalah merujuk kepada perawian hadis tanpa melakukan penyelewengan. Memang diakui bahawa terdapat segelintir sahabat yang melakukan maksiat dan telah bertaubat. Bagi yang murtad, itu adalah mereka dengan Allah.

(2)Terdapat hadis daif dalam mustadrak al-hakim seperti mana semakan balik dilakukan oleh ahli hadis. Kesalahan ini bukanlah disebabkan berlakunya pendustaan tetapi lebih kepada keuzuran al-hakim itu sendiri (tua). Kerana berdasarkan semakan, terdapat hadis yang beliau sahihkan walhal pernah didaifkan sebelum ini.

"Peoples will deceive" (kalau hadis ni sahih) adalah luas. Boleh jadi perlakuan dalam pengikut Saidina Ali sendiri. Bukankah ada dalam kalangan pengikut beliau yang menggunakan beliau sehingga menimbulkan kemarahan Saidina Ali (merujuk kepada Syiah ghullat).

(3) Perlu dilihat keseluruhan isi khutbah. Mustahil khutbah hanyalah sependek itu (merujuk kepada pelantikan Ali) sahaja. Sudah tentu Nabi menyentuh mengenai risalah-risalahnya kemudian mengisytiharkan Ali sebagai penolong dalam permasalahan agama. Kerana Ali memang diketahui luas ilmunya menerusi sabda Nabi. Malah Abu Bakar dan Umar turut meminta pandangan Ali dalam hal-hal berkaitan. Bukankah ini merujuk kepada Ali sebagai penolong mereka? Wallahualam.

(4) Wallahualam. Tidak ingin mengulas tindakan baginda sama ada melantik atau tidak. Tetapi apa yang pasti, selepas kewafatan baginda tidak berlaku pertumpahan darah dan umat Islam tida berpecah belah. Kalau sekadar perbezaan pendapat dalam pemilihan khalifah adalah perkara normal seperti mana yang berlaku hari ini. Tambahan, khalifah selepas baginda memperlihatkan kejayaan pembukan kota-kota yang baru dibawah Saidina Umar misalnya.

Jika kita mengatakan Abu Bakar sebagai perampas hak, maka dia adalah zalim. Tetapi ketaqwaan dan keimanan abu bakar tidak memungkinkan beliau bertindak zalim ke atas orang lain. kalau benar sedemikian, tidaklah nabi mengatakan umat terbaik adalah pada kurunku sehingga yang ketiga. Mustahil pula Allah memilih insan perampas hak untuk meluaskan dakwah Islam. Jika pihak musuh atau non-muslim mengetahui bahawa Islam disebarkan secara meluas (selepas kewafatan nabi) oleh seorang perampas hak, alamatnya tidak adalah orang memilih Islam sebagai agama anutannya.

Wallahualam.

Khair Izzah @ aceglobal13 August 19, 2010 at 4:09 PM  

Bismillah..

Akhi TJ, berkenaa kenyataan antum (1) jelas bahawa keadilan sahabat benar2 merujuk kepada perawian hadits. Tetapi bagaimana pula antum berfikir "tanpa melakukan penyelewengan"? Betapa banyak al-hadits yang telah diselewengkan oleh mereka akhi. Jika antum menilai dan mengkaji semula maka pastikan rujukan antum benar2 menyeleluruh (bukan dari pihak ASWJ sahaja). Pihak Islam Syiah Imamiyah sudah bukan suka2 menolak kejujuran "sebahagian" sahabat hanya kerana mereka sahabat. Tetapi atas alasan mereka mengubah beberapa bahagian penting dalam syariat Islam itu sendiri dan ia pasti didatangkan dalam bentuk al-hadits. Bahkan bagi ASWJ setiap ucapan sahabat, perbuatan sahabat juga al-hadits hinggakan setiap perbuatan dan kata-kata ijtihad mereka adalah sunnah dan syariat. Persoalannya, adakah mereka berkongsi dalam oensyaraitan dentgan Nabi s.a.w?

bahkan antum juga menyebut bahawa segelintir sahabat telah murtad dan kembali Islam dan ada juga yang membuat maksiat, maka ini jelas untuk antum fikirkan bagaimana sekiranya al0-hadits yang sampai kepada kita datangnya dari mereka2 sebegini? Shahihkah hadits tersebut? Jika mereka golongan pertama yang mendengar hadits (yang merupaka nasihat dan peringatan dari Rasul) akan tetap mengkhianati dan melakukan apa yang dilarang oleh baginda maka apakah mereka yang sebegini dikira Tsiqah (terpercaya) dan shahih?

(2) berkenaan al-Hakim, antum tak adik kiranya mengatakan mustadrak itu lemah kerana keuzuran al-Hakim. Adakah antum tahu bahawa hadits2 yang diriwayatkan olehnya telah di Tahqiq semula oleh az-Zahabi bahkan kini terdapat cetakan yang diselenggarakan semula oleh para ulama modn dan ternyata apa yang disebut sebagai shahih adalah hujjah bagi pihak ASWJ...antum cek balik ya.

(3) Khutbah ghadir Khum panjang akhi. Bahkan antum juga perlu faham bahawa khutbah tersebut berlaku di Ghadir Khum (lembah) yang terletak diantara Mekah dan Madinah. Maka berhentinya Rasul di situ atas wahyu al-Quran dan baginda sampaikan apa yang diperintahkan. Bukan khutbah jumaat.... Cek semula...

Seterusnya, berkenaan Mawla yang antum terjemahkan sebagai penolong amat tidak tepat sama sekali. Mawla memilik makna asal iaitu ketua atau yang memiliki. Jika Nabi bersabda "Siapa aku ini Mawlanya maka Ali adalah Mawlanya" maka jelas ke-Mawla-an Nabi ada pada Ali a.s. dan Mawla Allah juga ada pada Rasul dan Ali...

(4)Kenapa antum tak mahu mengulas berkenaan lantikan? Adakah antum sedfar dan tahu berkenaannya?

Seterusnya antum menyebut bahwa selepas kewwfatan Rasul tidak berlaku pertumpahan darah? dan umat islam tidak berpevcah? Antu sudah nilai dan kaji berkenaan Saqifah? Ansar dan Muhajirin hampir berperang. Ahlul Bait diancam untk dibakar hidup2..Sahabat dibelasah hanya kerana menyokong Ali a.s? Fatimah a.s cedera hingga gugur anak kandungannya?

Jika hanya kerana perbezaan pendapat maka itu bukan satu kesalahan. Sebaliknya pendapat itu tak boleh diselesihkan jika ia pendapat Allah dan Rasul. Maka adakah segala yang di-pendapat-kan Allah dan Rasul boleh diselisihkan? Perlantikan Ali adalah jelas maka kenapa perlu diselesihkan?

Umar membuka kota2 maka itu menunjukkan kepada kemuliaan? Umar membuka kota2 dengan pedang hingga itu menjadi sala satu rasa kebencian umat bukan Islam kepada Islam? Dan berapa banyak pula kota yang dibuka olehnya? Dan adakah kalau hanya kerana buka kota maka kesalahannya diampunkan Allah dan masyarakat Islam wajib biarkan dan lupakannya?

Berkenaan Abu Bakar merampas hak Ahlul Bait...antum cek semula sebelum membuat sebarang kenyataan kerana segalanya nampak naif seperti antum tak membaca dengan baik atau hanya meneliti disebelah pihak antum sahaja...

Segalanya telah ana bahaskan dalam buku Meniti Titian Kebenaran....Pertahan Syariat Muhammadiyah....

http://bukuahlulbait.weebly.com

ana bukan promosi antum untuk membeli buku tulisan ana. Hanya memberitahu bahawa hujjah pertahanan antum telah musnah dihentam dengan hujjah dari Allah dan Rasul...

Wallahu a`alam

Nik August 19, 2010 at 4:51 PM  

Syukran syeikh Aceglobal13 atas jawapannya.. Izinkan saya menambah..

1) Hadis mustadrak Al hakim di atas adalah hadis sahih.

2) Abu Bakar sudah menyakiti Fatimah (berkenaan tanah Fadak)sehingga Fatimah marah dan tidak bercakap selama 6 bulan sehingga kewafatannya.. Malah Fatimah mewasiatkan kepada Ali supaya Ali mengebumikannya pada waktu malam. Sila semak Sahih Bukhari.

3) Rasulullah sendiri tidak memberikan kesaksian kepada Abu Bakar::

Yahya menyampaikan kepadaku (hadis) dari Malik dari Abu’n Nadr mawla Umar bin Ubaidillah bahwa Rasulullah SAW berkata mengenai para Syuhada Uhud “Aku bersaksi untuk mereka”. Abu Bakar As Shiddiq berkata “Wahai Rasulullah, Apakah kami bukan saudara-saudara mereka? Kami masuk Islam sebagaimana mereka masuk islam dan kami berjihad sebagaimana mereka berjihad”. Rasulullah SAW berkata “Ya, tapi Aku tidak tahu Apa yang akan kamu lakukan sepeninggalan Ku”. Abu Bakar menangis sejadi-jadinya dan berkata ”Apakah kami akan benar-benar hidup lebih lama daripada Engkau!”. (Hadis Dalam Al Muwatta Imam Malik Kitab Jihad Bab Para Syuhada di Jalan Allah hadis no 987)

wallahualam

Anonymous August 19, 2010 at 4:57 PM  

Mengenao hujah khair izzah, saya akan serahkan kepada orang yang lebih arif daripada saya kerana ia melibatkan hadis dan sirah (yang mendalam).

(1) Okey. Sahih

(2) Berbeza dengan sejarah yang dicatatkan oleh Ahl sunnah.

(3) Hadis tersebut perlu ditakwil dengan lebih mendalam.

Khair Izzah @ aceglobal13 August 20, 2010 at 5:23 PM  

Bismillah...

Baiklah. Tetapi ana berpesan agar jangan dengar dan yakin bulat2 "pakar" yang anda rujuk. Kajian yang terbaik adalah dengan diri anda sendiri meneliti dan nmencari kebenaran. Pasti Allah akan menemukan kebenaranNya. Itulah firman Allah....

Followers

Ruang Komen