Hukum Berkaitan Puasa

1- Menggunakan titisan Eye Mo di mata tidak membatalkan puasa kerana mata bukanlah ruang yang terbuka.Begitu juga dengan memakai celak tidaklah membatalkan puasa seperti fatwa Syeikh Al-Syarbasi

2- Suntikan melalui dubur membatalkan puasa kerana ia merupakan ruang terbuka

3- Suntikan melalui urat tidak membatalkan puasa. Mengikut fatwa yang dikeluarkan oleh Lujnah Al Azhar 148, apa yang sampai ke ke dalam badan melalui bukan rogga yang terbuka tidak membatalkan puasa

4- Menggunakan ubat gigi dibolehkan tetapi afdhal ditinggalkan kerana dibimbangi rasanya sampai ke perut.. Inilah pendapat Syeikh Uthaimin.

5- Hukum menggunakan inhaler bagi pesakit asma dibolehkan kerana gas tersebut tidak sampai ke perut.. Inilah pendapat Syeikh Hushaimi dan Syeikh Ibnu JArin

6- Menggunakan oksigen buatan bagi yang terbang ke angkasa dibolehkan seperti fatwa Al-Syarbasi.

Sumber: Al-Islam

Followers

Ruang Komen